ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Aν επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν ή ένα μέρος των προϊόντων της παραγγελίας σας θα πρέπει να μας το κοινοποιήσετε γραπτώς μέσω e-mail (info@homely.gr) ή τηλεφωνικά καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 0000 000000. Την απόφαση σας αυτή θα πρέπει να την πάρετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας. Αν επιθυμείτε να γίνει επιστροφή του προϊόντος λόγω κάποιου ελαττώματος θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εντός 48 ωρών (επιπλέον πληροφορίες παρέχονται παρακάτω*) και επίσης να μας στείλετε στο e-mail (service@homely.gr ) φωτογραφία του ελαττώματος (να γνωρίζετε ότι δεν γίνεται για λόγους δυσπιστίας προς την πλευρά σας). Οι φωτογραφίες βοηθούν στην επικοινωνία μας με το τεχνικό τμήμα αλλά και για να λύνουμε ταχύτερα τα οποιαδήποτε ποιοτικά θέματα προκύπτουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η φωτογραφία του αντικειμένου είναι η καλύτερη λύση).
Επίσης τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται ως κατόπιν παραγγελίας, δεν μπορούν να επιστραφούν και να ακυρωθούν από τη στιγμή που υλοποιείται η παραγγελία.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μέχρι να καταφθάσουν τα προϊόντα στις αποθήκες μας, βρίσκονται υπό την δική σας ευθύνη, για αυτό θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία, ώστε να μη δεχθούν κάποια επιπλέον φθορά από αυτήν που ήδη έχετε αναφέρει. Προϊόντα σε ακατάλληλη κατάσταση δε γίνονται δεκτά.

  1.  Σε περίπτωση που η επιστροφή του προϊόντος είναι αναιτιολόγητη (π.χ δε σας άρεσε το προϊόν) ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη-εργοστασιακή κατάσταση-συσκευασία που το παρέλαβε. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής τα αναλαμβάνει ο πελάτης και αφότου παραλάβει η εταιρία ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το διαθέσιμο ποσό που αφορά την αξία των προϊόντων. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί-μονταριστεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Τέλος, ο πελάτης θα πρέπει να προβεί στην αποστολή φωτογραφιών από την εξωτερική συσκευασία του προϊόντος πριν το αποστείλει, καταρχάς για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τεχνικό μας τμήμα και κατά δεύτερον για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση που το δέμα δεχθεί κάποια φθορά κατά τη μεταφορά.Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.
  2.  *Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ή να αντικατασταθεί ένα προϊόν ελαττωματικό θα πρέπει να τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία.

    Αν ο πελάτης κατά την παραλαβή εντοπίσει την οποιαδήποτε εξωτερική φθορά  (π.χ φθαρμένη-σκισμένη εξωτερική συσκευασία προϊδεάζει πιθανή εσωτερική φθορά) παροτρύνεται και συνίσταται από την εταιρία να προβεί σε άρνηση παραλαβής και στη συνέχεια κοινοποίηση της άρνησης του στην εταιρία.  Αν ο πελάτης παραλάβει το δέμα βρίσκεται υπό την δική του ευθύνη και οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει εσωτερικά μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με το αντίστοιχο κόστος.
  3.  Σε περίπτωση που ο πελάτης λάβει το προϊόν σε άρτια κατάσταση αλλά κατά το άνοιγμα της συσκευασίας εντοπίσει την οποιαδήποτε έλλειψη (πχ παρελκόμενα-βίδες κτλ) όσον αφορά την συναρμολόγηση και τη χρήση του προϊόντος, θα πρέπει εντός 14 ημερολογιακών ημερών να κοινοποιήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην εταιρία μέσω e-mail (service@homely.gr). Είναι αναγκαίο να φωτογραφίσει τα όσα έχει παραλάβει να τα προωθήσει στην εταιρία και αφότου η εταιρία λάβει το e-mail εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται, οφείλει να εξυπηρετήσει τον πελάτη.

Επιστροφή αντίτιμου αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων

  1.  Στην περίπτωση χρέωσης του πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του πελάτη.
  2.  Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει προβεί στην πληρωμή του μέσω τραπεζικής κατάθεσης, θα πρέπει να κοινοποιήσει γραπτώς το αίτημα του μέσω e-mail, σημειώνοντας τα παρακάτω στοιχεία: IBAN, τράπεζα στην οποία ανήκει και ονοματεπώνυμο δικαιούχου, έτσι ώστε εντός 48 ωρών η εταιρεία να προβεί στην επιστροφή των χρημάτων του.

Ακύρωση παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας υλοποιείται από το homely.gr σε περίπτωση που σε 7 εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας ,δεν έχει υπάρξει κάποια κατάθεση. Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί ακόμα και να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικά (0000000000) είτε ηλεκτρονικά (info@homely.gr ) για την επιλογή σας. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την παραλαβή, επικοινωνήστε μαζί μας και κάποιος εκπρόσωπος της εταιρίας μας θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας. Τέλος, αν το προϊόν σας έχει τιμολογηθεί και έχει δρομολογηθεί τα έξοδα επιστροφής τα αναλαμβάνει ο πελάτης.

Παραλαβή από το κατάστημα

Στη περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει ως τρόπο παραλαβής της παραγγελίας του από το κατάστημα θα πρέπει σε περίπτωση προβλήματος να κοινοποιήσει μέσω e-mail (service@homely.gr) το θέμα που αντιμετωπίζει (με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό). Εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα του πελάτη, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν από το σημείο που το παρέλαβε, όπως και κάθε είδους ανταλλακτικό-παρελκόμενο. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά προκύψει κατά τη μεταφορά του δέματος, εφόσον το προϊόν ενώπιον του πελάτη παραληφθεί σε άρτια κατάσταση.